יום: 19 בנובמבר 2021

0 Comment

כיום, שבהם נראה שלכולם יש פעילות מלאה בין אם בלימודים, בעבודה או בפעילויות אחרות, לחץ הוא מה שנקבל אחרי יום[...]